CỘT MỐC

Thành lập Công ty TNHH Starprint Việt Nam.
Chuyển giao mảng sản xuất sách truyện từ Thái Lan sang Việt Nam.
Thành lập Nhà xuất bản và văn phòng bán hàng tại Thái Lan.
Đạt chứng nhận ISO 9001 – 2000
Áp dụng chương trình TPM tại dây chuyền sản xuất.
Đạt chứng nhận ISO14001 – 2004
Cập nhật lại chứng nhận ISO 9001 – 2008
Đạt chứng nhận OHSAS 18001:2007