LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN STARPRINT VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 104/4-1, Đường 2A, KCN Amata, P.Long Bình,TP.Biên Hòa, Đồng Nai
E-mail:information@starprintvn.com
Điện thoại: 02513 936 921 – 29 Fax: 02513 936 920

BỘ PHẬN KINH DOANH
Email: sales@starprintvn.com

Nguyễn Thụy Trà My
Bộ phận kinh doanh – Hộp
Phone: +84 902 387 357
Email:tramy@starprintvn.com